Залізобетонні елементи для каналізаційних мереж

 

Каналізаційні мережі – це не лише система транспортування, очищення і знешкодження брудних стічних вод, але і екологічно небезпечний об’єкт, що створює потенційний ризик для проживання місцевого населення. Існуюча каналізаційна система України «зношена» на 70 % , а в більшості малих міст з населенням до 30-50 тис. чоловік взагалі відсутня, або не експлуатується. Існуючі каналізаційні мережі необхідно віднести до низьконадійних і екологічно небезпечних інженерних споруд. На ВАТ «Комбінат індустрії» (м. Київ), здійснено комплекс заходів, що дозволяє сьогодні забезпечувати великомасштабне будівництво основними залізобетонними виробами для прокладки нових підземних комунікацій, а також для реконструкції і капітального ремонту тих, що діють. Підприємство відійшло від практики латання дір на існуючому виробництві залізобетонних труб, оскільки ремонт старого устаткування неефективний і коштує дуже дорого. Сьогодні необхідно впроваджувати сучасні технологічні комплекси і нове технологічне оснащення. Організовано виробництво труб залізобетонних діаметром 400, 600, 800,1000, 1200 та 2400мм за європейською технологією на імпортному устаткуванні, які використовуються для прокладки каналізаційних мереж відкритим способом. При будівництві мереж способом мікротуннелювання, використовуються залізобетонні труби діаметром 1200 мм, що виготовляються комбінатом з високоміцних бетонів. Для каналізаційних тунелів діаметром 2200 мм і 3000 мм, які будуються методом щитового проходження, налагоджений випуск тюбінгів типів ТК – 4 і КЩ, а також залізобетонної труби діаметром 2400 мм із замоноліченною у внутрішню поверхню спеціальною поліетиленовою обичайкою. Вперше на Україні організований випуск залізобетонних кілець із фальцевим з»єднанням за технологією вібропресування діаметром 1000 мм і 1500 мм. Крім того, підприємство поставляє будівельникам всі залізобетонні добірні елементи для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж. Пріоритетними напрямами роботи підприємства стали:

• розширення номенклатури виробів з метою збільшення обсягу виробництва і продажу; • створення і освоєння нових, високоефективних конструкцій для інженерних мереж;

• випуск продукції гарантованої якості.

Після спаду споживання залізобетонних труб для водопропускної системи, сьогодні визначаються тенденції до їх збільшеного використання через явні переваги: довговічність з терміном служби 80 – 100 років, виготовлення з доступної природної сировини і незалежність від використання імпортних матеріалів, технологічність при укладанні. Залізобетонні труби сприяють довгостроковому скороченню витрат за скидання стічних вод. Крім того, для труб великого діаметру, починаючи від 600 мм, альтернативи залізобетонним трубам практично немає, особливо в системах каналізації. Пріоритетним при будівництві підземних трубопроводів і колекторів стає застосування залізобетонних труб і необхідних добірних елементів виготовлених з бетонів підвищених характеристик міцності, а надійність і довговічність стає головним чинником об’єкту, що зводиться. Це особливо визначається при комплектації об’єктів Євро – 2012. Закладені в діючих стандартах та інших нормативних документах характеристики залізобетонних безнапірних труб, кілець для оглядових колодязів багато в чому не відповідають зарубіжному досвіду і вимогам вітчизняного будівництва, особливо при залученні іноземних інвесторів і підрядників. Це показники міцності, точність геометричних розмірів (що особливо забезпечують герметичність стику), умови корозійної стійкості, технологічності і трудомісткості монтажу. До найбільш істотних характеристик бетонних труб відноситься міцність на стискування. У ГОСТ 6482 – 88 закладена міцність класу В 25 (М-код 300). Від неї розраховують арматуру, міцність самої труби, глибину залягання. Така міцність не є достатньою, хоч би з точки зору щільності бетону і надійності конструкції, що зводиться. Показник водонепроникності W4 не в змозі забезпечити корозійну стійкість залізобетонної труби. Зарубіжний досвід показав, що залізобетонні труби з високоміцного бетону з показником водонепроникності W6 і вище, придатні, довговічні і стійкі до дії розчинників, засобів для чищення (хлористих, ароматичних), а також нафтопродуктів і тому особливо підходять для застосування в житловій забудові, промислових зонах, на території аеропортів, станцій для заправки, автомийок та логістичних центрів. Існуюча технологія виготовлення залізобетонних труб методом центрифугування забезпечує міцність бетону, як правило, 30 – 35 МПа та через специфіку обладнання, не забезпечує необхідної точності геометричних розмірів. Нове в трубному виробництві намітилося після придбання ВАТ «Комбінат будіндустрії» устаткування датської фірми «Реdershaab», яке окрім високого рівня механізації забезпечує ущільнення жорстких бетонних сумішей високочастотною вібрацією. Пресова частина формувального агрегату забезпечує високу точність геометричних розмірів розтрубного з’єднання, яка у свою чергу, забезпечує надійне і зручне для будівельників укладання труб із застосуванням гумового кільця ущільнювача, при цьому досягається високий рівень надійності роботи стику труб. На установці виготовляється труба діаметром 1200 мм з потовщеною стінкою, подвійним армуванням і облицюванням внутрішньої поверхні поліетиленовою обичайкою з бетонів підвищених характеристик міцності В 40 – В 50 (М-код 500 – М-код 600), які використовуються при закритому способі прокладки труб методом продавлювання, який в найближчій перспективі повинен стати пріоритетним в містах з насиченою системою інженерних комунікацій. Висока якість поверхні і дотримання геометричних розмірів, а також наявність стику «паз – гребінь» забезпечують чітку вертикальність будівництва оглядового колодязя, не допускається зсув елементів колодязя в процесі експлуатації один відносно одного.

Застосування всіх залізобетонних добірних елементів для будівництва колодязів, а також застосування для герметизації стиків і люків спеціальних розчинів, мастик або гумових ущільнюючих кілець забезпечить надійність і довговічність експлуатації оглядових колодязів, виключається перекошення люків на проїжджій частині. Викладена інформація дозволяє висловити деякі організаційні і технічні міркування:

Будівництво, реконструкція і капітальний ремонт каналізаційних мереж, які є об’єктами підвищеної екологічної безпеки, необхідно в планах соціально – економічного розвитку і бюджету, як країни, так і регіонів відносити до пріоритетних. 2. Міністерствам житлово – комунальних господарств та регіонального розвитку і будівництва необхідно організувати розробку облаштування систем водовідведення і затвердження вимог адаптованих до європейських нормативів. 3. Існуючі ГОСТ 6482 – 82 на залізобетонні труби і ГОСТ 8020 – 90 на конструкції залізобетонні для колодязів вимагають істотного коригування у бік підвищення вимог до технічних показників, а також розширення номенклатури виробів. 4. Виготовлення труб і кілець з бетонів підвищеної міцності, а також застосування фібробетонов повинні привести до виконання дослідницьких робіт і проведення нових розрахунків міцності труб з коригуванням витрат арматури, а також виготовлення труб і кілець без армування. 5. Корозійна стійкість залізобетонних труб є одним із головних завдань підвищення якості, надійності і довговічності трубопровідної системи, особливо працюючої в умовах побутової каналізації. 6. Необхідно організувати при ущільненні стиків залізобетонних труб перехід на гумове ущільнення, при цьому уніфікувати стикові з’єднання в залізобетонних елементах каналізаційних мереж. 7. Зважаючи на необхідність у найближчій перепективі розвитку виробництва залізобетонних труб і залізобетонних добірних деталей, вже сьогодні слід визначити коло завдань по створенню в країні спеціалізованого машинобудівельного виробництва, яке мало б можливість на базі наявних комплектів та куплених за кордоном, випускати вітчизняне устаткування і оснастку до нього, забезпечуючи галузь будівельної індустрії технологічними комплексами XXI століття.